KP ANDERSSON BYGG AB

Kvalitetspolicy   

Företaget

Tjänster

Tillbaka      

  

Nyproduktion

Byggservice

Lokalanpassning

Underhåll

      Företagets kvalitetsmål är att alltid tillfredsställa våra 

      kunder så att de känner fullt förtroende för oss som entreprenör.

        Detta åstadkommer vi genom att......

 • upprätthålla rätt kvalitet på våra produkter och tjänster enligt träffad överenskommelse.

 • Engagerade, ansvarsfulla medarbetare.

 • ständig fortbildning från våra leverantörer.

 • Noga följa våra leverantöres produktbeskrivningar för garantikrav skall uppnås.

 • Kvalitetssäkring av våra arbeten med kontrollsystem

 • Kontrolldokument  upprättas efter behov och anpassas till typ av uppdrag. 

 • Enkla men väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner!

 • Regelbundna kontakter med kunder och leverantörer.

 •          Nöjda kunder är de bästa referenserna för fortsatt verksamhet.

          Kjell Andersson (VD)
          Per-Olav andersson
          Kvalitetsansvariga för Kp Andersson Bygg AB

  Tillbaka

   

   

  Projekt